Ostalo

Ostalo

Pored svega navedenog, IS SIMA sadrži još:

 • Početnu stranu
 • Kalendar koji se u potpunosti integriše sa zadacima, sastancima, odsustvima, imenikom, valutama plaćanja, rokovima ugovora, obavezama, notifikacijama, kursom NBS, kontaktima i drugim funkcijama.
 • Šifarnike:
  • Šifarnik delatnosti
  • Šifarnik banaka
  • Šifarnik lokacija
  • Šifarnik plaćanja
  • Šifarnik mernih jedinica
  • Šifarnik vrse goriva
  • Šifarnik valuta
 • Mogućnost importa šifarnika, dimenzija, cenovnika...
 • Definisanje pristupa za grupe i pojedinice korisnike - moguće je svakom korisniku definisati prava pristupa nad stavkama menija, dokumentima, pregledima, komentarima, itd.
 • Visok stepen kontrole poslovanja - svaka akcija se može pratiti (kontrolisati) počevši od imena lica koja su izvršila evidenciju, preko stepena odgovornosti, pa sve do lica koja su vršila izmene.