Ljudski resursi

Human resurse

Evidencija Zaposlenih

Da bi postigli što bolje rezultate poslovanja, neophodno je dobro organizovanje i upravljanje ljudskim resursima. U tu svrhu kroz ovaj sistem se vrši i evidentiranje i praćenje velikog broja informacija o zaposlenim radnicima, kao što su:

 • vođenje ličnih podataka radnika (ime i prezime, pol, matični broj, datum i mesto rođenja, šifru zaposlenja, radni staž, datum rođenja, podaci za kontakt, ...)
 • evidencija ličnih dokumenata radnika (broj lične karte, broj pasoša, broj radne knjižice, kategoriju vozačke dozvole, broj vozačke dozvole, datum važenja dokumenta )
 • evidencija podataka o obrazovanju radnika (školska sprema, stručno zvanje i radna biografija)
 • priprema odluka, ugovora, rešenja
 • evidencija ugovora o radu
 • evidencija rešenja o godišnjem odmoru
 • praćenje odsustva radnika i planiranje korišćenje godišnjih odmora
 • izrada rešenja o raskidu radnog odnosa
 • evidencija podataka o pripravnicima
 • praćenje rokova prijave i odjave radnika, overavanje zdravstvenih knjižica, upis staža i sl
 • praćenje potrebnih lekarskih pregleda ili sličnih aktivnosti

Organizaciona šema

Organizacionu šemu u SIMA informacionom sistemu je vrlo jednostavno prikazati za razne tipove organizacionih struktura nezavisno od strukture proizvodnog programa, veličine, teritorijalno raščlanjenih objekata preduzeća, itd. Kreiranje organizacione šeme započinje kreiranjem širih organizacionih jedinica (takozvani sektor, odeljenje, služba, odsek...), a zatim u okviru njih užih celina i radnih pozicija. To je instrument kojim se definišu okviri određenog radnog mesta i on stoji na raspolaganju i zaposlenima i njihovim rukovodiocima. Integrisan je sa unetim ugovorima o radu, tako da je nepotrebno raditi isti posao više puta.

Osnovne karakteristike:

 • automatski se kreira evidencijom ugovora o radu i jasnom sistematizacijom radnih mesta
 • precizira i formalizuje autoritet, odgovornost i zadatke svih zaposlenih, omogućavajući zaposlenima da u potpunosti odgovaraju svom radnom mestu
 • određuje organizacione veza među zaposlenima
 • jasno odražava sistematizaciju radnih mesta i dužnosti koje se u sklopu njih obavljaju
 • daje jednostavan pregled kvantitativnih i kvalitativnih potreba u pogledu kadrovskih kapaciteta

Evidencija kandidata za prijem u radni odnos

Pored svih ovih evidencija o zaposlenima, posebno se prate kandidati za prijem u radni odnos. Ona obuhvata:

 • Vođenje ličnih podataka kandidata (ime I prezime, datum rođenja...)
 • Evidencija kontakt podataka (adresa, telefon, e-mail,skype, linkedin, facebook, web adresa)
 • Evidencija podataka o obrazovanju kandidata (naziv završene škole, stručno zvanje)
 • Unos CV, propratno pismo i ostalih dodatnih dokumenta
 • Registrovanje pozicija na koju kandidati konkurišu
 • Razvrstavanje po segmentima neophodnim za dalju akciju - donošenja odluke o pozivanju na intervju, zapošljavanju ili odbijanju kandidata
 • empoR7