SIMA

SIMA je sveobuhvatni informacioni sistem za upravljanje vašim celokupnim poslovanjem. Naš stav je da, ukoliko vaš IS nije uveden u svaki deo poslovanja, onda nije uveden kako treba.

Razvoj IS SIMA je započet u firmi SET d.o.o. kao potreba samog preduzeća da učvrsti svoju organizaciju i olakša svoje poslovanje. Povećanje složenosti preduzeća, promene u okruženju, greške u radu zaposlenih i potreba delegiranja autoriteta uslovile su potrebu za kvalitetnijim poslovanjem i većom kontrolom. U saradnji sa korisnicima proistekla su i najbolja rešenja za ovaj informacioni sistem.

SIMA je pogodan za sva privredna društva i mogu ga koristiti svi u preduzeću, od rukovodstva preko računovodstva pa sve do zaposlenih sa najmanje dodeljenih privilegija. Ono čemu SIMA sigurno doprinosi jeste kvalitetnije poslovanje, maksimalnu sigurnost i brzinu u obradi podataka, efikasno alociranje i korišćenje resursa, pouzdanost tekućih rezultata i finansijkih izveštaja.

 • IS SIMA je maksimalno funkcionalan jer povezuje pojedinačna funkcionalna područja poslovanja u celinu

  Objedinjeno poslovanje
 • Za postiznaje visokih rezultata treba obezbediti stalni protok informacija, kao i njihovo sistematično i pouzdano prenošenje

  read more ...
  Komunikacija
 • Svaki segment programa ima veći broj parametara koji korisniku daju slobodu izbora i podešavanja, olakšavajući njegov rad

  read more ...
  FTYBpimgalt
 • Vaši podaci su zaštićeni i uvek dostupni

  read more ...
  Sigurnost podataka
 • Na osnovu računovodstvenog podsistema, menadžment preduzeća vrlo brzo dolazi do informacija na osnovu kojih vrši razne finansijske analize.

  read more ...
  Prihod i utrošak
 • Dobrom organizacijom rada obezbeđuje se praćenje dešavanja u preduzeću, kontrola realizacije zadataka i planova i smanjenje troškova.

  read more ...
  Rad bilo gde
 • Pristup IS SIMA je moguć sa bilo koje lokacije, sigurno i bezbedno putem interneta.

  read more ...
  Prihod i utrošak
 • Lako možete postavi ograničenja pristupa pojedinim korisnicima ili delovama preduzeća.

  read more ...
  Prava pristupa

User experience

Laka uprotreba programa uveliko je osaksala nas rad. Uspeli smo da centralizujemo sve procese u preduzecu sto nam je pomoglo u radu na udaljenim lokacijama

Izgradnja Walter Koch Djurdjica Bosanac - direktor

Ubedljivo najbolji sistem za vodjenje poslovne korespondencije! Vrlo lepo i logicki organizovan; pruza mogucnost pravovremenog prosledjivanja informacija saradnicima sa njim je lako zakazivati sastanake i voditi evidenciju vremena njihovog rasporeda. U njemu postoje gotove forme razlicitih dopisa, pisama, formulara koje treba samo popuniti... Sve preporuke!!

SET d.o.o. Vanesa - sekretarica poslovni administrator

Reference


Kontaktirajte nas