Osnovna sredstva

Basic resources

Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara

Sva osnovna sredstva jednog preduzeća koja se koriste za obavljanje delatnosti kojom se preduzeće bavi vodi se kroz sledeću dokumentaciju :

 • Glavnu knjigu
 • Knjigu inventara
 • Analitičke kartice osnovnih sredstava

Evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara vrši se po inventarskim brojevima, organizacionim jedinicama, zaduženim licima, po vrstama, kontima, amortizacionim grupama, lokacijama i sl. Razvrstavanjem na ovaj način, definišu se podaci koje će stedstvo sadržati. Pa tako na primer, računar kao osnovno sredstvo će sadržati sledeće podatke: Matična ploča, Procesor, Ram memorija, HDD, GPU, Optika, Windows ključ , dok će putničko vozilo sadržati: Datum prve registracije, Broj saobraćajne dozvole *, Vrsta vozila, Marka, Tip vozila, Veličina rezervoara *, Broj šasije, Broj motora, Snaga motora(KW)...

IS SIMA (vam) omogućava:

 • Evidentiranje nabavke osnovnih sredstava
 • Evidenciju datuma nabavke i aktiviranja
 • Evidenciju lokacije osnovnog sredstva
 • Dogradnju - Agregaciju i deagregaciju osnovnih sredstava
 • Automatski obračun amortizacije i revalorizacije, grupno i pojedinačno, za samo neko mesto troška ili za neki drugi način na koji se sredstva mogu evidentirati
 • Obračun poreske amortizacije
 • Utvrđivanje viškova i manjkova
 • Knjiženje
 • Formiranje popisne liste, grupisanja po profitnim centrima, zaduženim radnicima i slično
 • Izrada kartica osnovnih sredstava - Istorija prometa osnovnog sredstava i dodatnih ulaganja
 • Prodaju i otuđenje
 • Praćenje održavanja na osnovu planiranih perioda održavanja

footerInfo .